wethouder Herman Geerdes en Jean-Paul van Haarlem, ONVZ fietsten eerst een rondje.
wethouder Herman Geerdes en Jean-Paul van Haarlem, ONVZ fietsten eerst een rondje. (Foto: gemeente)

Gemeente Houten en ONVZ hand in hand

HOUTEN - De gemeente en de raad van bestuur van ONVZ tekenden onlangs een samenwerkings-overeenkomst voor de duur van drie jaar. Partijen gaan samen aan de slag voor een gezond en vitaal leven van de inwoners van Houten. Ze hechten grote waarde aan de bewustwording van inwoners over een vitale leefstijl en het beheersbaar houden van de zorgkosten. De ondertekening was op een wijze die volledig past bij de visie van beide partijen op een gezonde leefstijl; eerst fietsten wethouder Herman Geerdes van de gemeente Houten en Jean-Paul van Haarlem bestuursvoorzitter van ONVZ een stuk op de hometrainer. Daarna zetten zij aan een sta-bureau hun handtekening. Wethouder Geerdes: "Het is mooi dat deze grote werkgever in Houten zich schaart achter het gedachtegoed van de gezonde leefstijl. Hier zijn we in Houten al sinds 2014 actief mee aan de slag in de JOGG-aanpak. Dit kan als katalysator werken." Beiden hechten waarde aan het versterken van de zelfredzaamheid van de inwoners en het bevorderen van zelfregie voor een goed en gezond leven. Bewustwording bij inwoners over een vitale leefstijl draagt bij aan het versterken van de sociale cohesie. Het helpt ook bij het in de greep houden van zorgkosten voor beide organisaties. Bestuursvoorzitter Van Haarlem: "We willen een partij zijn die inhoud geeft aan het thema. We gaan voor een mooie kruisbestuiving die leidt tot een gezonde leefstijl."

Meer berichten