Foto: Andrea Brouwer

Medaille voor natuurvrijwilligers

HOUTEN - Met kinderen de buitenlucht in; leskisten en buitenlessen voor scholen verzorgen over afval, dieren of smaak; buitenschoolse natuuractiviteiten ondernemen. Bij Natuur- en Milieu Educatie Houten (NME) draaien ze er hun hand niet voor om. De ruim twintig vrijwilligers zetten zich vol passie in voor natuur- en milieueducatie in Houten. Op 24 januari waren ze door hun coördinatoren bij elkaar geroepen voor de jaarlijkse Nieuwjaarsontmoeting. In de NME-ruimte aan de Keercamp werd samen gegeten, bijgepraat en een nieuw jaar ingeluid. ChristenUnie Houten mocht daar als toetje bij zijn om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. De vijfde medaille voor deze Houtense Helpers werd door fractievoorzitter Jana Smith uitgereikt aan Lia, één van de vrijwilligers van het eerste uur. Zij nam hem in ontvangst namens alle vrijwilligers van NME Houten. Onder bevlogen begeleiding van mensen van de gemeente worden wekelijks activiteiten voor en met kinderen ondernomen in het kader van natuur en milieu. Daarnaast zijn er vrijwilligers die zorgen dat scholen aan de slag kunnen met natuureducatie door het uitlenen van allerlei leskisten en het geven van buitenlessen. Ook na schooltijd ondernemen ze leuke activiteiten met kinderen. ChristenUnie Houten heeft hen met de waardering willen aanmoedigen om vooral door te gaan met het enthousiasmeren van kinderen voor de natuur. Mooi werk waarmee kinderen natuur leren waarderen en later zelf weer voor hun leefomgeving zullen zorgen. Goed voorbeeld doet volgen! Meer informatie over hun activiteiten: www.houten.nl/NME, Facebook/DuurzaamHouten of via de nieuwsbrief van nme@houten.nl

Meer berichten