De workshops 'maquette bouwen', 'henna tattoo ontwerpen', 'saxofoon' en 'keramiek'
De workshops 'maquette bouwen', 'henna tattoo ontwerpen', 'saxofoon' en 'keramiek' (Foto: heemlanden)

Kunstendag om talenten te kunnen ontwikkelen

Op College de Heemlanden was maandag 19 februari de Kunstendag. De leerlingen van Havo 4 namen hieraan deel, ruim 170 jongeren.

HOUTEN - Ieder van hen volgde deze dag twee kunstworkshops.

In de weken voorafgaand aan de Kunstendag konden de leerlingen zich in de kunstlessen al inschrijven voor hun favoriete workshops.

Ze konden kiezen uit tien workshops, variërend van beeldende kunst (keramiek, henna tattoo ontwerpen en maquette bouwen) tot muziek (saxofoon, didgeridoo, samba en een combinatie van muziek- en theaterimprovisatie), vloggen, hiphop en theater.

Vrije tijd

Een aantal van deze workshops werd buiten school gevolgd, zodat de leerlingen ook kunnen ervaren wat ze in hun directe omgeving aan kunstaanbod kunnen vinden.

Zo weten ze meteen waar ze in hun vrije tijd door kunnen gaan met het ontwikkelen van hun talent.

College de Heemlanden vindt het belangrijk dat de leerlingen kennismaken met diverse kunstvormen die niet tijdens de reguliere kunstlessen op school aan bod komen.

Educatie

De Kunstendag wordt elk jaar georganiseerd door Educatie Aan de Slinger in samenwerking met de cultuurdocenten van College de Heemlanden.

Meer berichten
Shopbox