Investeren in kunst en cultuur

HOUTEN - In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen kunnen inwoners via de Cultuurwijzer een stemadvies inwinnen over welke lokale politieke partij het beste bij hun culturele visie past. Inmiddels hebben al zo'n 1350 personen gebruik gemaakt van de Cultuurwijzer. Alle lokale partijen hebben meegewerkt aan deze stemwijzer. De Cultuurwijzer is te raadplegen tot en met 21 maart. De voorlopige resultaten geven een interessant beeld. Wie een stemadvies wil, beantwoordt tien stellingen. De stellingen gaan over het lokale culturele veld en de standpunten die de lokale politiek hierin neemt. Tot nu toe is het vaakst het stemadvies Groen Links en Inwonerspartij Toekomst Houten gegeven; ieder circa 22% van de gegeven stemadviezen. Daarna volgt ChristenUnie met circa 17%, PvdA met circa 11% en CDA met bijna 10%. De andere partijen (Houten Anders, D66, VVD en SGP) werden minder vaak als stemadvies gegeven. Voor kiezers die er nog niet helemaal uit zijn: de Cultuurwijzer is nog te raadplegen tot en met 21 maart.

Meer berichten