Foto: jan peter

Nieuwe raadsleden

HOUTEN - In een overvolle raadszaal werden donderdagavond dertien nieuwe raadsleden beëdigd door burgemeester Wouter de Jong. Naast de nieuwe raadsleden legden ook de zittende raadsleden de eed of gelofte af voor deze nieuwe raadsperiode. Ook werden zeventien nieuwe commissieleden beëdigd. Alvorens alle leden te installeren nam burgemeester Wouter de Jong het woord. Hij verwees naar de verkiezingen, de uitslag en de formatie die gaande is. Maar ook naar de gevolgen die de verkiezingen hebben gehad voor de zetelverdeling en later de vorming van een nieuw college. In de komende vier jaar is er veel te doen in Houten. Naast de zaken als zorg en welzijn, de woningbouw, de financiën en de lopende zaken, zal er op initiatief van de burgemeester, aandacht gegeven worden aan de grondwet. Voor alle raadsleden is er een boekje beschikbaar, geschreven door Bas de Gaay Fortman, wat gaat over de grondwet en de verhouding daarmee in de lokale politiek. Voor de komende raadsvergaderingen gaat steeds een ander raadslid een onderdeel van de grondwet aan het begin van de vergadering onder de aandacht brengen. Nadat alle 29 raadsleden geïnstalleerd waren, werden ook de 17 commissieleden geïnstalleerd. Daaronder ook een aantal leden uit de oude gemeenteraad, die hun partij blijven ondersteunen in het raadswerk. Het was daarmee een van de kortste raadsvergaderingen. Na afloop was er ruim voldoende gelegenheid om elkaar onderling te feliciteren met de benoemingen in de foyer van het gemeentehuis. De nieuwe raadsleden zijn: Marcel van Gooswilligen (D66), Marjan Boonzaaijer (D66), Jaap Staman (D66), Karen Voshol (VVD), Marian Aanen (CDA), Cora Gerritsen (CDA), Marja Damman (GL), Tijm Corporaal (GL), Dick Veldkamp (GL) en Wayne Wilson (HA). Vanuit het oude college komen terug in de raad: Kees van Dalen (CDA), Herman Geerdes (VVD) en Jocko Rensen (PvdA). (Tekst/Foto: Jan-Peter Geertman)

Meer berichten