Biologe Maria van de Looverbosch (r.) en fruitteelt-adviseur Anton Goes (l.).
Biologe Maria van de Looverbosch (r.) en fruitteelt-adviseur Anton Goes (l.). (Foto: tfp)

Aanmelden voor project 'Van grijs naar groen' voor beter leefklimaat

Maria van de Looverbosch

HOUTEN - Wie in Houten haar, of zijn tuin wil vergroenen, om daarmee positief in te spelen op klimaatveranderingen, om zo in de directe omgeving ook mee te werken aan een beter leefklimaat, kan zich vanaf de laatste week van september weer aanmelden voor het project Van grijs naar GROEN van de Stichting NatuurvanVroeger NU, dat gesubsidieerd wordt door het Duurzaamheidsfonds en de gemeente: info@denatuurvanvroeger.NU of natuurvanvroegerNU@kpnmail.nl.

Mensen die geen internet hebben kunnen in de eerste week van oktober telefonisch contact opnemen via 06 1020 6846, uitsluitend tussen 16.00 en 18.00 uur.

Het project om Houtense tuinen te vergroenen en daarmee milieuvriendelijk adequaat te reageren op de klimaatveranderingen, bleek dit voorjaar een succes. De positieve reacties op het aanbod om in tuinen stenen te vervangen door fruitboompjes, waren talrijk.

Daarom zal vanaf eind september het project dat het aanplanten van onder meer fruitbomen wil bevorderen, met subsidie van het Duurzaamheidsfonds en de gemeente Houten, weer van start gaan.

De Stichting NatuurvanVroeger NU heeft opnieuw een samenwerking afgesproken met landschapcoördinator Koen Helling van de gemeente Houten (actie Steenbreek) en adviseur fruitteler Goes. Vanuit DeNatuurvanVroeger NU zal de biologe Maria van de Looverbosch ook dit najaar het project coördineren. Net zoals in het voorjaar, wil Anton Goes die als fruitteler uit 't Goy een ruime praktijkervaring heeft, de belangstellenden adviseren over de fruit- en boomkeuze. Hij wil per tuin in overleg bekijken welke fruitsoort en boom het meest geschikt is. Voor kleine tuintjes zijn de z.g. mini trees geschikt, voor grotere tuinen zijn er grotere tweejarig fruitbomen, geen hoogstam. Wanneer mensen bijvoorbeeld al snel appels willen kunnen oogsten, dan zijn onder meer soorten als Elstar, Cox, of Alkmene aan te raden. Maar het hoeven niet perse appels te zijn. Ook kersen-, peren-, pruimenbomen zijn mogelijk.

De kosten per gesubsidieerde boom zijn gelijk gebleven: 10 euro. De bestelde bomen kunnen dan op een nader af te spreken zaterdag opgehaald worden. De betaling van de (fruit)bomen dient daar dan contant te gebeuren.

Vragen

Voor een vraag over dit project kunt u het e-adres info@denatuurvanvroeger.NU ook gebruiken, of u wendt zich van dinsdag tot en met vrijdag tot de gemeentelijke landschapscoördinator, Koen Helling.

Meer berichten