Windpark Houten; drie windmolens van Eneco die sinds 2001 'voer' zijn voor discussie. Foto: Marije ten Böhmer.
Windpark Houten; drie windmolens van Eneco die sinds 2001 'voer' zijn voor discussie. Foto: Marije ten Böhmer. (Foto: marije)

Windpark: 'David versus Goliat?'

Marije ten Böhmer

Niet permanent invoeren

Windpark Houten; drie windmolens van Eneco die sinds 2001 'voer' zijn voor discussie. Nu een speciaal draaiprogramma de geluidsoverlast van de windmolens niet reduceert, wil het college dit draaiprogramma niet permanent invoeren. D66 en omwonenden zijn het hier niet mee eens.

Van april tot half juli vorig jaar draaiden de windmolens volgens een speciaal draaiprogramma; overdag sneller, 's nachts langzamer. De gemeente Houten en Eneco zagen dit draaiprogramma als laatste poging om de geluidsoverlast aan te pakken.

niet invoeren

Tijdens het draaiprogramma was er sprake van een feitelijke geluidsreductie en een verhoogde energieproductie.

overlast

De ervaren geluidsoverlast bleek over het algemeen echter niet af- of toegenomen. Alleen de meest direct omwonenden ervoeren meer geluidsoverlast, zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht.

doelstelling

Aangezien dit laatste tegen de doelstelling in is van het draaiprogramma, adviseren de onderzoekers het speciale draaiprogramma niet in te voeren.

Het college wil meegaan met dit advies, de huidige voorschriften behouden en het boek 'Windpark Houten' dichtdoen. D66 is het hier, als enige politieke partij in Houten, niet mee eens.

'lege handen'

In een persbericht van D66 staat: 'D66 vreest dat als de huidige maatwerkvoorschriften gehandhaafd worden, deze door Eneco of andere partijen aangevochten worden bij de rechter. In eerdere soortgelijke zaken bleken deze strenge maatwerkvoorschriften niet houdbaar en de kans van slagen van deze rechtsgang lijkt nu groot. Onze bewoners staan dan met lege handen.'

D66 vreest voor een rechtszaak, omdat Eneco het liefste álle speciale voorschriften ziet verdwijnen. Er kan dan namelijk 25 à 30 procent meer stroom worden geproduceerd.

gigawiek

Volgens Eneco zijn de voorschriften daarnaast 'de strengste spelregels in het land' en hebben ze geen positief effect op de ervaren overlast.

rechtszaak

Omwonenden, verenigd in Stichting Gigawiek, zien het liever ook niet op een rechtszaak aankomen.

Maurice Bakker, woordvoerder van Stichting Gigawiek:

"Dan wordt het David versus Goliat, de burgers tegen de overheid en een energiereus. Dat lijkt mij een kant die niemand op wil."

"Wij willen in gesprek met het college en Eneco over andere oplossingen. Die zijn er echt nog, bijvoorbeeld het isoleren van woningen."

"Verder hopen wij dat de gemeenteraad 12 maart, wanneer Windpark Houten staat geagendeerd, de kant kiest van de inwoners van Houten."

voor meer informatie: www.gigawiek.nl

Meer berichten