Het thuiszorgteam van Vitras (onderdeel van Santé Partners) heeft het gouden PREZO Keurmerk behaald.
Het thuiszorgteam van Vitras (onderdeel van Santé Partners) heeft het gouden PREZO Keurmerk behaald. (Foto: vitras)

Gouden keurmerk voor thuiszorg

Bewerkt door redactie

Het thuiszorgteam van Vitras (onderdeel van Santé Partners) heeft het gouden PREZO Keurmerk behaald. Dit betekent dat het verantwoorde zorg biedt en de prestaties die dit team levert van hoge kwaliteit zijn. Het team viel op door cliënt-gerichte zorg, de grote betrokkenheid bij de cliënt en de hechte samenwerking binnen de teams.

HOUTEN - Het PREZO Keurmerk staat voor PREstaties in de ZOrg en is een landelijk breed erkend kwaliteitskeurmerk voor cliëntgerichte zorg.

De toekenning van dit kwaliteitskeurmerk wordt gedaan door een onafhankelijk en geaccrediteerd instituut, Stichting Perspekt. Auditoren van deze stichting hebben in 2018 meegelopen met de medewerkers om zo een beeld te krijgen van hoe Vitras invulling geeft aan de kwaliteitseisen binnen de zorg.

Ook hebben ze gesprekken gevoerd met mensen die de zorg en ondersteuning van Vitras ontvangen.

De toekenning van de gouden keurmerken past in de visie van Santé Partners, waar Vitras onder valt.

De zorgorganisatie ontwikkelt zich continu om zo aan de groeiende zorgvraag te voldoen. Daarvoor is een stimulerende, open organisatiecultuur nodig, waarin medewerkers leren, verbeteren en vernieuwen.

Het doel is om de komende tijd de gehele organisatie te toetsen op de kwaliteitseisen van het PREZO keurmerk.

Zo krijgt Vitras zicht op hoe de dienstverlening er voor staat en het wijst aan waar Vitras eventueel kan verbeteren.

Naast het thuiszorgteam in Houten hebben ook de thuiszorgteams van Vitras en STMR (beiden onderdeel van Santé Partners) in Zeist, Veenendaal, Tiel en Maasdriel een gouden keurmerk ontvangen.

Ook woonzorglocatie Westlede in Tiel heeft een gouden PREZO keurmerk. Alle werkzaamheden van Santé Partners binnen het Sociaal Domein zijn bekroond met het Sociaal Werk Kwaliteitslabel.

Dit kwaliteitslabel biedt opdrachtgevers, stakeholders en klanten binnen het sociaal domein zicht op de kwaliteit van de dienstverlening die ze inkopen bij, in dit geval, Santé Partners. Ook het ketenkeurmerk Personenalarmering is behaald. Met dit kwaliteitskeurmerk maken alle betrokkenen in de keten van persoonsgebonden alarmeringsdiensten, waaronder leveranciers, installateurs, zorgcentrales, alarmopvolgers en aanbieders, gebruik van een leidend procesmodel.

Hierdoor worden processen geoptimaliseerd en kwaliteit gewaarborgd, wat resulteert in de hoogst mogelijke betrouwbaarheid voor de cliënt.

Meer berichten