Wethouder Geerdes (rechts) krijgt van de SGP het vaasje.
Wethouder Geerdes (rechts) krijgt van de SGP het vaasje. (Foto: foto: SGP)

'Vaasje' gaat naar wethouder Geerdes

HET OUDE DORP - "Het Oude Dorp is wat SGP-Houten betreft een waardevol, kwetsbaar bezit, waar we goed voor moeten zorgen. Daarom hebben wij wethouder Geerdes bij het debat over de toekomst over het Oude Dorp het 'vaasje van Rutte' aangeboden." Dit vaasje staat symbool voor iets waardevols dat we met wijsheid en voorzichtigheid behandelen. Om dit verder kracht bij te zetten heeft SGP-Houten een motie ingediend die oproept tot onderzoek naar een beschermd dorpsgezicht. De motie die mede namens ITH en Houten Anders werd ingediend kreeg unanieme steun in de gemeenteraadsvergadering van woensdag 5 juni. SGP-Houten wil historische verhalen over het Oude Dorp behouden voor de toekomst. Het verhaal gaande houden. Want als we weten waar we vandaan komen, weten we ook beter waar we naartoe willen. Een motie, mede ingediend door ITH en PvdA, die oproept bij de herijking van de visie op het Oude Dorp ook aandacht te besteden aan het beleefbaar maken van de historie van het Oude Dorp kreeg eveneens unanieme steun. Er zijn ruim 400 gebieden in Nederland met een bijzonder cultuurhistorisch karakter.

Meer berichten