Het plan 'wilde bloemen en bijenhotel' van leerlingen van de Heemlanden is uitverkoren. Foto: Nelleke Woordtman.
Het plan 'wilde bloemen en bijenhotel' van leerlingen van de Heemlanden is uitverkoren. Foto: Nelleke Woordtman. (Foto: nellke)

Leerlingen Heemlanden bouwen bijenhotels en zaaien bloemen

Het plan 'wilde bloemen en bijenhotel' van leerlingen van de Heemlanden is uitverkoren tot het scholierenproject dat komend schooljaar verder uitgewerkt mag worden en daarbij financiële steun van het Duurzaamheidsfonds Houten krijgt.

Mirjam Tielen

HOUTEN - Leerlingen van klas B1m presenteerden 28 juni hun ideeën die kunnen helpen om Houten te verduurzamen. Dit deden ze ter overstaan van een jury die bestond uit bestuurs- en werkgroepleden van het Duurzaamheidsfonds Houten, wethouder Hilde de Groot en programmamanager Duurzaamheid van de gemeente Bregje Tettelaar.

De klas was de weken ervoor in groepjes aan de slag gegaan om duurzame plannen te bedenken voor de school, de buurt eromheen of voor Houten breed.

De meeste ingebrachte ideeën bleken maatregelen voor de school zelf te betreffen, variërend van het plaatsen van regentonnen en papierbakken, het aanpakken van zwerfafval, het scheiden van afval tot het verminderen van plastic verpakkingen.

Het idee voor wilde bloemen en een insectenhotel kwam als winnaar uit de bus en zal na de zomervakantie uitgewerkt gaan worden.

De jury onder leiding van Gijs van Kuik stelde het winnende groepje voor om meerdere, kleine insectenhotelletjes te maken die aan de school bevestigd zouden kunnen worden. Op die manier zal het project een grotere uitstraling krijgen dan wanneer er in het buitengebied één groot hotel zou worden gebouwd. De leerlingen beloofden dit voorstel te volgen.

Het Duurzaamheidsfonds Houten ondersteunt jaarlijks diverse aanvragen van Houtenaren die plannen hebben om de gemeente verder te verduurzamen.

De ingediende aanvragen worden beoordeeld op een aantal aspecten, waaronder haalbaarheid en het innovatieve karakter (zie verder www.dfhouten.nl). Werkgroepleden van het fonds kunnen eventueel helpen om de aanvragen uit te werken tot projecten die vervolgens door het bestuur beoordeeld worden. De financiële ondersteuning bestaat voor kleine projecten - de Kleine Keus - uit maximaal 500,- en voor grotere projecten - de Groene Keus - uit maximaal 5000,- .

Nieuwe ideeën voor dit jaar kunnen vóór 29 september ingestuurd worden naar info@dfhouten.nl. Begin oktober kunnen de aanvragen verder worden uitgewerkt en vervolgens beoordeeld.

Op 9 november zal er een feestelijke bijeenkomst zijn waar de gehonoreerde projecten gepresenteerd worden.

Meer berichten