Wandelen met bewoners van De Loericker Stee. Foto: Ria van der Ham
Wandelen met bewoners van De Loericker Stee. Foto: Ria van der Ham

Present Houten biedt al 10 jaar het duwtje in de rug

HOUTEN - Via Stichting Present kunnen mensen met het uitvoeren van een sociale of praktische activiteit een ander helpen die door een financiële of lichamelijke beperking en het ontbreken van een sociaal netwerk ergens op stukloopt. Dit jaar bestaat de afdeling in Houten – een onderdeel van de landelijke organisatie – 10 jaar.

Bij Present wordt in eerste instantie uitgegaan van de wens van een vrijwilliger om iemand te helpen die te maken heeft met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Present bekijkt samen met de vrijwilliger welke activiteit het beste bij hem of haar past, of het individueel of als groep gebeurt en of er een dagdeel, langer of vaker geholpen kan worden. Present is zelf geen hulpverlener maar werkt samen met sociale instanties als woningbouwvereniging, de gemeente en verzorgingshuizen. Het vrijwilligerswerk is altijd ter aanvulling of ondersteuning van de professionele zorg.

De ontmoeting die er is tussen mensen is minstens zo belangrijk als het klaren van de klus. En vaak krijgt de hulpontvanger hierdoor weer de energie en motivatie om een probleem structureel aan te pakken. Een mevrouw waarbij in huis is opgeruimd door een groep vrijwilligers vond: “Wat een kanjers! Het was grandioos. Mijn huis begint steeds meer een prettige leefruimte te worden.” Ook voor de vrijwilligers kan het project een betekenisvolle ervaring zijn. Ze ontmoeten iemand die ze anders waarschijnlijk niet zouden ontmoeten.

Teambuilding
De activiteiten die via Present gedaan worden, zijn divers. Zo wordt er gewandeld met bewoners van het Haltna Huis die beperkt mobiel zijn, worden kleine renovaties verricht bij mensen die geen geld en netwerk hiervoor hebben, knappen jongeren meubels op bij de kinderboerderij en maakt een groep collega’s als teambuildingsactiviteit een overwoekerde tuin weer leefbaar. Een supermarktmedewerker die samen met collega’s voor bewoners van De Loericker Stee wafels bakte, was onder de indruk: “Het is goed om juist ook deze kant van de samenleving te zien. Om te ervaren hoe gelukkig mensen kunnen worden als je een wafel voor ze bakt.”

Maatschappelijke diensttijd
Stichting Present Houten is aangewezen als officiële MDT-partner, de enige in Houten. Dit betekent dat Present jongeren tot 30 jaar middels een diensttijd mag opleiden op maatschappelijk terrein. Hierdoor kunnen jongeren snuffelen aan de thema’s projectmanagement, armoedebestrijding en maatschappelijke hulpverlening en leren ze omzien naar anderen. Ze bouwen in tachtig uur gedurende een halfjaar aan waardevolle werkervaring en aan hun professionele netwerk. Een professionele coördinator begeleidt hen hierbij twee uur per week. Daarnaast worden er landelijke trainingen van Present Nederland aangeboden waar de trainees veel aan zullen hebben in hun loopbaan.

Maatschappelijke stage
Ook een maatschappelijke stage (MaS) kan via Present gelopen worden. Na een succesvolle proef kwam er voor hen subsidie vrij om een aantal projecten te coördineren voor leerlingen van College De Heemlanden. De samenwerking leidde er toe dat leerlingen via Present een vrijwilligersklus kunnen uitvoeren en sociale en praktische lessen kunnen volgen als ‘maatschappijleer in praktijk’. Zo is begin oktober een klas van 26 leerlingen aan de slag gegaan met verschillend vrijwilligerswerk. Dit schooljaar start ook de vmbo-school Het Houtens met klussen via Present.

Meer informatie is te vinden op www.presenthouten.nl.

Meer berichten